Vintage White PV 001

הוספה לפרויקטים שליביטול

צור פרוייקט

יצירת אזור נפרד לכל פרויקט עושה לך סדר בארגון הגוונים, במעקב אחר דוגמאות ובניהול הפרויקט.


ביטול
הגוונים להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין הגוונים המוצגים לבין הגוון שיתקבל בצביעה. מומלץ להיעזר במניפת הצבעים של טמבור בנקודות המכירה.